Telefon : 0(232) 251 51 89
Email : info@sgt.com.tr

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

İş Güvenliği ve Yapı Ekipmanları

KOMİTELER

Yönetim Kurulu

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları

2017

2016

2015

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

2017

2016

2015

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları